Children are our future. Our treasure. And childhood should be a “happy place” for all children in the world. We the adults have the responsibility to preserve it, take care and watch over children’s rights. And as far as I can see, we’re not doing things very well… lots of children in the world are suffering wars, violence, abuse, hunger, malnutrition, have no education, no medical attention and so on.

At Apanona we want to commemorate Universal Children’s day with all of you with this illustration and give a little help to children in need all over the world.

That’s why from today November 20th, the Universal Children’s day, to december 31th you can purchase and download an A4 printable version of the illustration “Take care of us” it in our Etsy shop.

All the money we raise from the selling of this print will be donated to Unicef.

Join us and collaborate! Thank you!

Takecareofus750

Els nens són el nostre futur. El nostre tresor. I la infància hauria de ser un “lloc feliç” per a tots els nens del món. Nosaltres, els adults, tenim la responsabilitat de preservar, tenir cura i vigilar els drets dels infants. I pel que veig, em sembla que no estem fent les coses gaire bé… Molts nens del món estan patint les conseqüències de les guerres, la violència, els maltractaments, la gana, la malnutrició i no tenen accés ni a l’educació ni l’atenció sanitaria.

A Apanona volem commemorar amb tots vosaltres el Dia Internacional de la infància amb aquesta il·lustració posar el nostre granet d’arena per ajudar els nens del món que més ho necessiten.

És per això que des d’avui dia 20 de novembre, dia Internacional del nen, fins el dia 31 de desembre de 2015 podreu adquirir i descarregar-vos una versió imprimible en format d’A4 de la il·lustració “Take care of us” a la nostra botiga d’Etsy.

Tots els diners que recollim amb la venda del la il·lustració descarregable, seran donats íntegrament a Unicef.

Uniu-vos a nosaltres i col·laboreu!  Moltes gràcies!

***

Los niños son nuestro futuro. Nuestro tesoro. Y la infancia debería ser un “lugar feliz” para todos los niños del mundo. Nosotros, los adultos, tenemos la responsabilidad de preservar, cuidar y vigilar los derechos de los niños. Y por lo que veo, me parece que no estamos haciendo las cosas muy bien… Muchos niños del mundo están sufriendo las consecuencias de las guerras, la violencia, los malos tratos, el hambre, la malnutrición y no tienen ni la educación ni la atención sanitaria garantizada.

En Apanona queremos conmemorar con todos vosotros el Día Internacional del Niño con esta ilustración y poner nuestro granito de arena para ayudar a los niños del mundo que más lo necesitan.

Es por ello que desde hoy día 20 de noviembre, día Internacional del niño, hasta el día 31 de diciembre de 2015 podréis adquirir y descargar una versión imprimible en formato A4 de esta ilustración “Take care of us” en nuestra tienda de Etsy.

Todo el dinero que recojamos con la venta del descargable, será donado íntegramente a Unicef.

Unete a a nosotros y colabora! Muchas gracias!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.