Informaci贸n Legal

Nota legal聽 (CAT)

Laia Arriols Gisbert | APANONA

C/ Cam铆 de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS

CIF39896703Y

www.apanona.com

Propietat intel路lectual i 煤s dels continguts

Queden reservats a favor de Laia Arriols Gisbert | APANONA tots els drets sobre els continguts (text, gr脿fics, fotografies, imatges i altres) de la present p脿gina web.

Els continguts de la present p脿gina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel路lectual o copyright. En conseq眉猫ncia, queda totalment prohibida qualsevol utilitzaci贸, total o parcial, del contingut de la present p脿gina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecci贸 de dades

Laia Arriols Gisbert| APANONA es reserva la facultat d鈥檌ncloure les dades que l鈥檜suari de la p脿gina web li faciliti volunt脿riament, a trav茅s dels correus electr貌nics posats a la seva disposici贸 a la present p脿gina web, en un fitxer automatitzat de dades de car脿cter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder enviar la informaci贸 que consideri del seu inter猫s per qualsevol mitj脿.

En relaci贸 amb aquestes dades, l鈥檜suari podr脿 exercitar els drets d鈥檃cc茅s, de rectificaci贸 o cancel路laci贸 de dades i oposici贸, aix铆 com el dret d鈥檌nvalidar el consentiment atorgat per a la cessi贸 de les seves dades.

Per a l鈥檈xercici d鈥檃quests drets l鈥檜suari haur脿 de dirigir la sol路licitud per escrit a Laia Arriols Gisbert | APANONA 聽a l’adre莽a seg眉ent: C/ Cam铆 de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS.

Laia Arriols Gisbert| APANONA es compromet a tractar la informaci贸 que rep amb la m脿xima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L鈥檜suari que utilitza aquesta p脿gina web ho fa pel seu propi compte i risc.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta p脿gina web i tampoc ser脿 responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilitzaci贸.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin causar en el sistema inform脿tic, els documents o els fitxers dels usuaris d鈥檃questa p脿gina web.

Av铆s de cookies

Utilitzem cookies pr貌pies i de tercers per garantir el correcte funcionament del nostre web i millorar-ne la seguretat. Si continues navegant per la nostra p脿gina, entenem que acceptes el seu 煤s.

Legal notice (ENG)

Laia Arriols Gisbert | APANONA

C/ Cam铆 de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS

CIF39896703Y

www.apanona.com

Intellectual property and use of content

Laia Arriols Gisbert | APANONA reserves all the intellectual property rights on this website, including all content (text, graphics, photographs, images, etc..). All content included in the website, especially all images, are protected by law and international treaties on intellectual property rights and copyright. It is therefore strictly forbidden the use of the rights included in the website, either partially or completely, without the express authorization in writing of its owners.

Data Protection

Laia Arriols Gisbert | APANONA reserves the right to use data given by users voluntarily through email addresses in this website. The User accepts that any data obtained while using the website, or which has been provided through filling out any forms that are contained therein, as well as any data resulting from any possible commercial relations that may take place, may be included in an automated personal database of the type described above.

With regard to the data obtained, the user may exercise the rights on Data Protection, and in particular the right to access, rectify, cancel and object to such data, as well as the right to withdraw the consent for the transfer of this data, or for any of the uses described above.

Any User may exercise the rights referred to in the previous paragraph by writing to Laia Arriols Gisbert | APANONA at the following address: C/ Cam铆 de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS.

Laia Arriols Gisbert | APANONA is commited to handling information it receives with upmost confidentiality.

Limitations or exclusions of responsibility:

Users using this website do so on their own account and risk.

Laia Arriols Gisbert | APANONA accepts no liability for any errors or omissions that might be contained in this website, nor will it be responsible for any damage derived from its use.

Laia Arriols Gisbert | APANONA does not reply for the damage that any virus or damaging elements might cause to the computer system, the documents or the files of the users of this website.

Use of cookies

We use our own and third party cookies in order to improve your experience and our services. If you continue browsing, we will assume that you accept their use.

Nota legal聽 (ESP)

Laia Arriols Gisbert | APANONA

C/ Cam铆 de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS

CIF39896703Y

www.apanona.com

Propiedad intelectual y uso del contenido.

Quedan reservados a favor de Laia Arriols Gisbert | APANONA todos los derechos sobre los contenidos gr谩ficos, fotograf铆as, im谩genes y otros) de la presente p谩gina web.

Los contenidos de la presente p谩gina web y especialmente todas las im谩genes presentes en esta est谩n protegidos por las leyes y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual o copyright. En consecuencia, queda totalmente prohibida cualquier utilizaci贸n, total o parcial, del contenido de la presente p谩gina web sin el consentimiento por escrito del titular de los correspondientes derechos.

Protecci贸n de datos

Laia Arriols Gisbert | APANONA se reserva la facultad de incluir los datos que el usuario de la p谩gina web le facilite voluntariamente, a trav茅s de los correos electr贸nicos puestos a su disposici贸n en la presente p谩gina web, en un fichero automatizado de datos de car谩cter personal creado bajo su responsabilidad, con la finalidad de poder gestionar las consultas de los usuarios y poder enviar la informaci贸n que considere de su inter茅s por cualquier medio.

En relaci贸n con estos datos, el usuario podr谩 ejercitar los derechos de acceso, rectificaci贸n o cancelaci贸n de datos y oposici贸n, as铆 como el derecho de invalidar el consentimiento otorgado para la cesi贸n de sus datos.

Para el ejercicio de estos derechos el usuario deber谩 dirigir la solicitud por escrito a Laia Arriols Gisbert | APANONA a la siguiente direcci贸n: C / Camino del Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS.

Laia Arriols Gisbert | APANONA se compromete a tratar la informaci贸n que recibe con la m谩xima confidencialidad.

Limitaciones o exclusiones de responsabilidad

El usuario que utiliza esta p谩gina web lo hace por su propia cuenta y riesgo.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no se responsabiliza de los errores u omisiones que pueda contener esta p谩gina web y tampoco ser谩 responsable de cualquier tipo de perjuicio derivado de su utilizaci贸n.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no responde por los da帽os y perjuicios que alg煤n virus u otros elementos lesivos pudieran causar en el sistema inform谩tico, documentos o ficheros de los usuarios de esta p谩gina web.

Aviso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra web y mejorar su seguridad. Si contin煤as navegando por nuestra p谩gina, entendemos que aceptas su uso.