Tot i que les matemàtiques no han estat mai el meu fort, des de fa quatre anys celebro el dia Pi cada 14 de març. I perquè el 14 de març? Doncs si usem el format anglosaxó per a les dates i col·loquem primer el mes i després el dia 3/14, obtenim les tres primeres xifres de la constant matemàtica Pi. Científics de tot el món celebren aquest dia també fent un altre joc de paraules entre PI i PIE i aprofiten el dia per menjar pastissos. D’aquí que a la il·lustració d’aquest any hagi sortit així de dolça 🙂 Feliç dia Pi!

Aunque las matemáticas nunca han sido mi fuerte, desde hace cuatro años celebro el día Pi cada 14 de marzo. ¿Y por qué el 14 de marzo? Pues si usamos el formato anglosajón para las fechas y colocamos primero el mes y luego el día (3/14), obtenemos las tres primeras cifras de la constante matemática Pi. Científicos de todo el mundo celebran este día también haciendo otro juego de palabras entre PI y PIE y aprovechan el día para comer pasteles. De ahí que en la ilustración de este año haya salido así de dulce 🙂 Feliz día Pi!

Although I’ve never been good at mathematics, for four years I have celebrated Pi day every March 14th. And why on March 14? According to the anglo-saxon format for the dates and place the month first place and then the day (3/14), we obtain the first three figures of the mathematical constant Pi. Scientists from around the world celebrate this day also making another wordplay between PI and PIE and so they make and eat cakes and pies. That’s why this year’s illustration is so sweet 🙂 Happy Pi Day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.